• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Szpitale odsyłają na badania do POZ? "To niezgodne z prawem"

Piotr Kallalas
17 czerwca 2024, godz. 08:00 
Opinie (113)
Okazuje się, że pacjenci trafiający do szpitali są często odsyłani do przychodni POZ w celu uzupełnienia badań. Okazuje się, że pacjenci trafiający do szpitali są często odsyłani do przychodni POZ w celu uzupełnienia badań.

Pacjenci są nadmiernie odsyłani ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwłaszcza przed zabiegami w celu uzupełniania diagnostyki i badań. - Jest to postępowanie niezgodne z przepisami prawa. Szpital, zarówno na etapie kwalifikacji do zabiegu, jak i już po przyjęciu pacjenta na oddział, ma obowiązek całościowo zająć się pacjentem - komentuje Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.Czy zdarzyło ci się, ze zostałe(a)ś odesłany(a) ze szpitala do przychodni?

Odsyłanie pacjentów na badania do lekarzy POZ nie należy do rzadkości. Do takich sytuacji dochodzi na przykład przed zabiegami, kiedy pracownicy szpitali kierują pacjentów do gabinetów rodzinnych w celu wykonania badań przed hospitalizacją lub np. oznaczenia kreatyniny przed diagnostyką obrazową.

- Na oddziale powiedzieli mi wyraźnie, że lepiej, jak by mój lekarz rodzinny zlecił mi badania, więc tego samego dnia zapisałam się do lekarza rodzinnego. Chwilę z nim porozmawiałam o tej sytuacji i nie wydał się zaskoczony - wspomina pani Zofia, która czekała na zabieg okulistyczny.
Gdyńskie lądowisko otwarte. Gdyńskie lądowisko otwarte. "Zgłaszam pełną gotowość"

Odsyłanie niezgodne z przepisami prawa. Szpital powinien zlecić badaniaW tej sprawie swoją opinię przedstawił rzecznik praw pacjenta, który zwraca uwagę, że każdy szpital i przychodnia przyszpitalna mająca zawartą umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek zapewnienia ich udzielenia w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

- Jest to postępowanie niezgodne z przepisami prawa. Szpital, zarówno na etapie kwalifikacji do zabiegu, jak i już po przyjęciu pacjenta na oddział, ma obowiązek całościowo zająć się pacjentem. Nie ma także żadnego uzasadnienia odsyłanie pacjentów do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po uzyskanie przez nich orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy, po hospitalizacji na oddziale szpitalnym lub w szpitalnym oddziale ratunkowym. To lekarz szpitala ma wiedzę o stanie zdrowia pacjenta i jeśli ten stan to uzasadnia, powinien wystawić zwolnienie lekarskie - mówi Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.
Studia medyczne w Trójmieście. Jaka jest oferta uczelni? Studia medyczne w Trójmieście. Jaka jest oferta uczelni?

Receptę powinniśmy otrzymać również na SORKolejna sprawa to wystawianie recept dla seniorów lub dzieci na bezpłatne leki. Okazuje się, że pacjenci również są odsyłani ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Dochodzi do "spychologii" i chory musi dodatkowo odwiedzić przychodnię, chociaż mógłby załatwić wszystko w jednym miejscu.

- W tym zakresie należy wskazać, że bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie leków refundowanych przysługuje również na podstawie recepty (z symbolem "S" lub "DZ") wystawionej w postaci elektronicznej przez lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarza po zakończonym leczeniu szpitalnym. Także zatem i w tym przypadku to lekarz w szpitalu powinien zabezpieczyć pacjenta, a nie przerzucać kwestię uzyskania ww. recepty na pacjenta, kierując go do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - tłumaczy Bartłomiej Chmielowiec.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (113)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

TRE - ćwiczenia uwalniające stres, napięcia i traumę z dr Markiem Kulikowskim

100 zł
warsztaty, spotkanie

Niedzielna pobudka z Thera Wellness

150 zł
zajęcia rekreacyjne, trening, joga

Warsztaty relaksacji dźwiękiem

120 zł
warsztaty, joga

Najczęściej czytane