• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Pomorskie e-Zdrowie za 195 mln zł opóźnione. "Termin został przesunięty"

Piotr Kallalas
5 kwietnia 2024, godz. 08:00 
Opinie (68)
Kiedy pacjenci odczują zmiany w ramach programu Pomorskie e-Zdrowie? Kiedy pacjenci odczują zmiany w ramach programu Pomorskie e-Zdrowie?

Pomorskie e-Zdrowie miało zrewolucjonizować dostępność do opieki medycznej na Pomorzu, a także poprawić przekazywanie dokumentacji między szpitalami. Realizacja programu za 195 mln zł została przełożona.Jak oceniasz dostępność rejestrowania się na badania i zabiegi w Trójmieście?

Dwa lata temu zapowiadaliśmy zmiany w "marszałkowskich" podmiotach leczniczych, które w 2023 r. miały wdrożyć innowacyjny program "Pomorskie e-Zdrowie". Chodziło między innymi o wprowadzenie łatwego dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zdalną rejestrację ułatwiającą dostępność.

- Chory przez internet będzie też mógł wybrać miejsce leczenia i uzyskać informacje dotyczące badań profilaktycznych czy szczepień. Ponadto system ma ułatwić koordynację opieki medycznej dla osób przewlekle chorych - zapowiadał marszałek Mieczysław Struk.
Dokumentacja miała być wymieniana między szpitalami, a centrum przetwarzania danych umożliwić kompletną archiwizację. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 195 mln zł. (Dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło ponad 151 mln zł, z budżetu woj. pomorskiego ponad 7,5 mln zł i z budżetu 13 podmiotów leczniczych ponad 36 mln zł.)

Gdzie w Trójmieście wyleczymy bolący ząb na NFZ? Gdzie w Trójmieście wyleczymy bolący ząb na NFZ?

Uruchomienie programu przesunięte na koniec 2024 r.Zakończył się rok 2023 r., więc postanowiliśmy sprawdzić, na jakim etapie jest program i czy pacjenci już mogą korzystać z nowego systemu rejestracji.

- W istocie planowany termin produkcyjnego uruchomienia systemu Pomorskiego e-Zdrowia został przesunięty na IV kwartał 2024 r. W trakcie realizacji ośmiu (z czternastu) umów na budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR wystąpiły okoliczności, które stanowiły podstawę do zawarcia aneksów i ustalenia nowych terminów wykonania przedmiotu kontraktów - mówi Michał Piotrowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
W tym roku Urząd Marszałkowski poinformował, że zakończono realizację przedmiotowego zadania w 7 placówkach medycznych:
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku;
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku;
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku;
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku;
 • Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o;


Po pandemii zlekceważyliśmy szczepienia przeciw grypie Po pandemii zlekceważyliśmy szczepienia przeciw grypie

Czemu przełożono termin?Zostało więc 8 ośrodków, w tym jedne z większych podmiotów - Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie, Copernicus, Szpital Dziecięcy Polanki czy Szpitale Pomorskie.

Dlaczego nie było możliwości zrealizowania umów w pierwotnym terminie? Samorząd wymienia kilka czynników, w tym konieczność wykonania dodatkowych prac w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa, dostosowanie systemu do zwiększonej liczby zmian prawnych, a także konieczność uwzględnienia zmian organizacyjnych po stronie podmiotów ze względu na rozszerzenie świadczeń medycznych.

Co ciekawe, założenia programu powstały jeszcze w 2014 r., kiedy to wskazano iż, źródłem finansowania projektu będzie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego o dofinansowaniu projektu "Pomorskie e-Zdrowie" została przegłosowana w 2016 r. Pod koniec 2021 r. wydłużono też realizację projektu Pomorskie e-Zdrowie do 31 grudnia 2023 r.

Co się do tej pory udało wykonać w ramach programu? Samorząd przekazał nam listę zrealizowanych zadań. Udało się:
 • zbudować infrastrukturę lokalną sieci informatycznej i elektrycznej z gwarantowanym zasilaniem w 14 podmiotach (za kwotę 25 mln zł),
 • zrealizować dostawę urządzeń aktywnych w sieci LAN i ich instalację (ponad 10 mln zł)
 • dostarczyć infrastrukturę serwerową dla 13 podmiotów leczniczych (za kwotę ponad 61 mln zł),
 • przeprowadzić analizy przedwdrożeniowe i opracować dokumentację (2,2 mln zł),
 • zrealizować dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym między innymi laptopów i drukarek (ponad 25,5 mln zł)
 • wdrożyć systemy dziedzinowe w podmiotach leczniczych i regionalnej platformy e-zdrowia (113 mln zł)
 • przeprowadzić analizy przedwdrożeniowe i opracować dokumentację projektową oraz analiz bezpieczeństwa za 2,2 mln zł,
 • zrealizować dostawę infrastruktury serwerowej i specjalistycznej - (61 mln zł)
 • dostarczenie, wdrożenie i uruchomienie systemu bezpieczeństwa w GCPD/DR, w ramach którego zakupione zostały urządzenia firewall wraz z niezbędnymi licencjami. (1,3 mln zł)

Co jeszcze pozostało do wykonania?Na liście zadań niedokończonych bądź niezrealizowanych znalazło się 6 pozycji:
 • dokończenie wdrożenia szpitalnych systemów informatycznych w siedmiu podmiotach leczniczych (w szczególności w części dotyczącej dostawy i wdrożenia systemów klasy ERP);
 • wdrożenie e-usługi Obsługa Nadzoru Właścicielskiego po stronie platformy regionalnej, która to e-usługa jest skorelowana z kompletnym uruchomieniem systemów klasy ERP w podmiotach leczniczych;
 • przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz testów wydajnościowych tak dla systemów szpitalnych jak i dla platformy regionalnej;
 • przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa platformy regionalnej przy udziale niezależnego od wykonawcy audytora;
 • budowa sieci WAN, tj. zapewnienie bezpiecznych, szyfrowanych połączeń pomiędzy podmiotami leczniczymi a głównym i zapasowym centrum przetwarzania danych Województwa Pomorskiego;
 • wybór operatora platformy regionalnej, który będzie pełnił szeroko rozumianą rolę administratora sprzętu i systemów wdrożonych w ramach utworzonej platformy regionalnej, w tym będzie podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo tego systemu

- W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji projektu pt.: "Pomorskie e-Zdrowie", w tym wydłużenia do 31 października 2024 r. okresu realizacji projektu, Departament Cyfryzacji wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmian do decyzji o dofinansowanie. IZ RPO WP jest w trakcie procedury przygotowania projektu stosownej uchwały wraz z decyzją zmieniającą. Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwały w sprawie jej wydania - informuje Michał Piotrowski.
Do tematu wrócimy pewnie w IV kwartale tego roku, aby sprawdzić, czy udało się inaugurować program.

Szukasz sprawdzonego lekarza rodzinnego?

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (68)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Misy i Gongi - sesja relaksacyjna z Jakubem Leonowiczem

70 zł
warsztaty, spotkanie, joga

Prowadzenie cukrzycy u kobiet z cukrzycą ciążową lub cukrzycą typu I

badania

Młodzieżowa Grupa Wsparcia

100 zł
warsztaty

Najczęściej czytane