Wiadomości

stat

Młodzi dentyści w krajowej czołówce

Po ukończeniu nauki lekarze i dentyści zyskują jedynie ograniczone prawo wykonywania zawodu. Pełne prawo zyskają dopiero zdając Lekarski bądź Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.
Po ukończeniu nauki lekarze i dentyści zyskują jedynie ograniczone prawo wykonywania zawodu. Pełne prawo zyskają dopiero zdając Lekarski bądź Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. fot. GUMed

Absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zajęli wysokie drugie miejsce wśród lekarzy dentystów, którzy po raz pierwszy przystępowali do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Równie dobrze spisali się absolwenci z lat wcześniejszych, którzy znaleźli się na trzeciej i czwartej pozycji. Pozytywny wynik egzaminu jest w Polsce niezbędny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu.Czy uważasz, że mamy dobrze wykształconych lekarzy?

jak najbardziej

31%

wielu z pewnością posiada dużą wiedzę, ale zdarzają się i tacy, którym przydałoby się powtórzenie studiów

51%

zdecydowanie nie - mam zastrzeżenia co do kompetencji większości lekarzy, z których porad korzystałe(a)m

18%
Studenci kierunków medycznych po zakończeniu nauki nie muszą pisać pracy magisterskiej. Aby jednak zdobyć pełne prawo wykonywania zawodu, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który corocznie odbywa się w dwóch sesjach - jesiennej i wiosennej.

Egzaminacyjny sukces gdańskich dentystówO sukcesie podczas ostatniej, wiosennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, mogą mówić gdańscy dentyści, którzy swój egzamin zdali ze znakomitymi wynikami.

- Absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zajęli wysokie drugie miejsce wśród lekarzy dentystów, którzy po raz pierwszy przystępowali do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Równie dobrze spisali się lekarze dentyści, którzy w ostatnich dwóch latach ukończyli GUMed, zajmując zaszczytne trzecie miejsce, natomiast na czwartej pozycji znaleźli się ich nieco starsi koledzy, którzy ponad dwa lata temu zakończyli naukę w naszej uczelni - informuje Joanna Śliwińska, rzecznik GUMed.
W sesji wiosennej LDEK w grupie lekarzy dentystów, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu absolwentów GUMed wyprzedzili jedynie byli studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Byli oni liderami również wśród lekarzy, którzy w ostatnich dwóch latach ukończyli studia, natomiast najlepszymi absolwentami, którzy ponad dwa lata temu ukończyli kształcenie okazali się byli studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

200 pytań w 4 godzinyLekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy ma charakter testu jednokrotnego wyboru, który składa się z 200 zadań o charakterze pytań zamkniętych (pięć możliwych odpowiedzi, gdzie jedna jest prawidłowa). System skali ocen ma charakter zero-jedynkowy, tj. za każdą pozytywnie udzieloną odpowiedź kandydat otrzymuje: 1 punkt; za złą: 0 punktów, stąd maksymalnie można uzyskać 200 punktów. Następnie wyniki przeliczane są na udział procentowy.

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny, a dla uzyskania pozytywnego wyniku konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu.

- Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 806 osób, uzyskując średnio 119 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 167 a minimalny 42 punkty. Dwustu sześćdziesięciu siedmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - dwa zadania zostały unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia - informuje Joanna Śliwińska.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (103)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Badania, konsultacje