• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wytyczne WHO ws. opieki domowej nad pacjentem z Covid-19

oprac. ms
17 marca 2020 (artykuł sprzed 4 lat) 
WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, to organizacja działająca w ramach ONZ, która przygotowała wytyczne do opieki nad chorymi na COVID-19. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, to organizacja działająca w ramach ONZ, która przygotowała wytyczne do opieki nad chorymi na COVID-19.

Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (Covid-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tymczasowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020 r.WstępŚwiatowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation, WHO) opracowała niniejsze pilne zalecenia, aby sprostać zapotrzebowaniu na wytyczne na temat opieki domowej nad pacjentami z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem (Covid-19), którzy mają łagodne objawy choroby, oraz by określić działania z zakresu zdrowia publicznego dotyczące kontaktów z osobami zakażonymi.

Niniejszy dokument jest adaptacją wytycznych dotyczących bliskowschodniego zespołu oddechowego spowodowanego koronawirusem (MERS-CoV), które opublikowano w czerwcu 2018 r. Zawiera poparte dowodami naukowymi wytyczne opublikowane przez WHO, w tym również te zawarte w dokumencie "Zapobieganie zakażeniom oraz kontrola ostrych chorób układu oddechowego ze skłonnością do epidemii i pandemii w warunkach systemu ochrony zdrowia oraz informacje oparte na aktualnej wiedzy o infekcji Covid-19".

Zalecenia te mają pomóc pracownikom zdrowia publicznego oraz służbom sanitarnym odpowiadającym za zapobieganie i kontrolę infekcji (infection prevention and control, IPC), a także kierownikom i pracownikom placówek ochrony zdrowia zajmującym się kwestiami związanymi z opieką domową nad pacjentami z podejrzeniem infekcji Covid-19, którzy mają łagodne objawy, oraz nad osobami, które miały z nimi kontakt. Niniejsze zalecenia opracowano na podstawie dowodów na temat infekcji Covid-19 oraz możliwych do wdrożenia w domu działań, mających na celu zapobieganie oraz kontrolę infekcji (IPC). W tym dokumencie słowo "opiekun" dotyczy rodziców, małżonków, innych członków rodziny bądź przyjaciół bez wykształcenia medycznego.

Opieka nad pacjentami z podejrzeniem infekcji Covid-19, którzy mają łagodne objawyW świetle aktualnych danych na temat tej choroby i jej przenoszenia WHO zaleca, aby wszyscy pacjenci z podejrzeniem infekcji COVID-19, u których występuje ciężkie, ostre zakażenie dróg oddechowych, byli identyfikowani podczas pierwszego kontaktu z systemem opieki zdrowotnej oraz aby leczenie ratunkowe rozpoczynano w oparciu o stopień nasilenia choroby. Osoby z łagodnymi objawami mogą nie wymagać hospitalizacji, dopóki nie zaistnieje obawa o nagłe pogorszenie ich stanu zdrowia.

W przypadku łagodnego przebiegu choroby można rozważyć opiekę domową. Pozostali pacjenci, którymi można opiekować się w domu, to osoby, które nadal mają objawy, ale nie wymagają hospitalizacji, oraz pacjenci, którzy świadomie jej odmówili. Można również rozważyć opiekę domową w sytuacji, gdy leczenie szpitalne pacjenta jest niebezpieczne bądź niemożliwe (np. ograniczone możliwości lokalowe, ograniczona dostępność miejsc w szpitalu, niewystarczające środki na zaspokojenie zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne).

Około 80 proc. zarażonych osób przechodzi chorobę COVID-19, wywoływaną koronawirusem SARS-Cov-2, łagodnie i nie wymaga hospitalizacji. W zupełności wystarczy, gdy pozostaną w domach i będą leczyć się objawowo, czyli zbijać temperaturę. Około 80 proc. zarażonych osób przechodzi chorobę COVID-19, wywoływaną koronawirusem SARS-Cov-2, łagodnie i nie wymaga hospitalizacji. W zupełności wystarczy, gdy pozostaną w domach i będą leczyć się objawowo, czyli zbijać temperaturę.
W każdej z powyższych sytuacji pacjenci z łagodnymi objawami oraz bez towarzyszących chorób przewlekłych mogących zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak: choroby serca lub płuc, niewydolność nerek lub stany powodujące obniżenie odporności, mogą być poddani opiece domowej. Decyzja ta wymaga ostrożnej oceny klinicznej stanu pacjenta oraz weryfikacji bezpieczeństwa jego otoczenia domowego.

W przypadkach, w których ma być podjęta opieka domowa, wyszkolony pracownik placówki ochrony zdrowia powinien ocenić, czy warunki bytowe pacjenta są odpowiednie do udzielania opieki domowej. Jego zadaniem jest ustalenie, czy pacjent oraz jego rodzina są w stanie zastosować się do środków ostrożności, które będą zalecane jako element opieki i izolacji w warunkach domowych (np. higiena rąk, higiena układu oddechowego, utrzymywanie czystości otoczenia, ograniczenie przemieszczania się w i poza mieszkaniem) oraz uchronienie się przed niepożądanymi zdarzeniami (np. przypadkowe spożycie płynu dezynfekcyjnego do rąk na bazie alkoholu oraz ryzyko pożaru związane z jego użytkowaniem).

Na czas opieki domowej, czyli do kompletnego zaniku objawów choroby, wskazane jest utrzymywanie kontaktu z lekarzem i/lub personelem służb sanitarnych. Aby móc sprecyzować czas trwania izolacji w warunkach domowych, niezbędny jest duży zasób informacji na temat przebiegu oraz transmisji infekcji Covid-19.

Pacjenci oraz ich domownicy w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji na pozostałych domowników powinni zostać przeszkoleni w zakresie zasad higieny osobistej, podstawowych działań dotyczących profilaktyki i kontroli zakażeń oraz zasad opieki nad członkiem rodziny z podejrzeniem zakażenia wirusem Covid-19. Na czas izolacji pacjent i jego rodzina powinni zostać objęci stałym wsparciem oraz działaniami edukacyjnymi. Nadzór epidemiologiczny powinien trwać przez cały okres opieki w warunkach domowych.

Pacjenci oraz ich rodziny powinni przestrzegać poniższych zaleceń:

 • Należy umieścić pacjenta w osobnym oraz dobrze wentylowanym pomieszczeniu (np. z otwartymi oknami i drzwiami).
 • Ograniczyć ruch pacjenta w mieszkaniu i zminimalizować współdzielenie pomieszczeń.
 • Upewnić się, że współdzielone pomieszczenia (np. kuchnia, łazienka) są dobrze wentylowane (np. poprzez utrzymywanie otwartych okien).
 • Domownicy powinni przebywać w innym pomieszczeniu lub, jeśli nie jest to możliwe, zachować dystans minimum 1 m od osoby zakażonej (np. należy spać w osobnym łóżku) .
 • Należy ograniczyć liczbę opiekunów. Najlepszym rozwiązaniem jest zaangażowanie jednej zdrowej osoby, bez chorób przewlekłych lub stanów obniżających odporność. Odwiedziny powinny być zabronione do czasu całkowitego ustąpienia objawów.
 • Należy przestrzegać higieny rąk po jakimkolwiek kontakcie z pacjentem lub jego bezpośrednim otoczeniem. Higiena rąk powinna być stosowana również przed i po przygotowaniu posiłków, przed jedzeniem, po korzystaniu z toalety i zawsze, gdy ręce wydają się brudne. Jeżeli dłonie nie są widocznie brudne, można odkazić je produktami na bazie alkoholu. Natomiast zabrudzone dłonie należy dokładnie umyć wodą i mydłem.
 • Po myciu rąk wodą i mydłem zaleca się użycie jednorazowych ręczników papierowych. Jeżeli są niedostępne, należy użyć czystego ręcznika z tkaniny i wymieniać go, gdy stanie się mokry.
 • Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wydzielin z dróg oddechowych, pacjent powinien używać maski medycznej tak często, jak to tylko możliwe. Osoby, które nie tolerują maski, powinny rygorystycznie przestrzegać zasad higieny dróg oddechowych - podczas kaszlu lub kichania w całości zakryć nos i usta papierową chusteczką jednorazową. Materiały użyte do zakrywania ust i nosa powinny być natychmiast wyrzucane lub czyszczone (prane przy użyciu wody i mydła lub detergentu).
 • Opiekunowie, jeżeli przebywają w tym samym pokoju co pacjent, powinni nosić maski szczelnie zakrywające usta i nos. Maski nie powinny być dotykane czy poprawiane w trakcie użytkowania. Jeśli maska stanie się wilgotna lub zabrudzona wydzielinami, musi być niezwłocznie wymieniona na suchą i czystą. Maska powinna być zdejmowana nie przez dotykanie jej powierzchni, a poprzez rozwiązanie troczków lub zdjęcie gumek. Po użyciu maskę należy natychmiast wyrzucić, a ręce dokładnie umyć.
 • Należy unikać kontaktu z jakimikolwiek wydzielinami chorego, w szczególności z ust lub dróg oddechowych oraz z kałem. Należy używać maski i rękawiczek jednorazowych, gdy prowadzi się toaletę jamy ustnej, dróg oddechowych, gdy ma się kontakt z kałem, moczem lub innymi wydzielinami.
 • Należy przeprowadzić higienę rąk przed i po zdjęciu rękawiczek oraz maski.
 • Nie należy używać ponownie masek i rękawiczek jednorazowych.
 • Należy używać oddzielnej pościeli, sztućców i naczyń dedykowanych tylko dla pacjenta. Przedmioty te nie muszą być wyrzucane po użyciu, lecz mogą zostać wyczyszczone przy użyciu wody z mydłem i używane ponownie.
 • Należy codziennie czyścić i dezynfekować często dotykane powierzchnie w pokoju, w którym przebywa pacjent, np. powierzchnie stolików nocnych, ramę łóżka i pozostałe meble. Zaleca się stosowanie najpierw zwykłych środków czyszczących, takich jak mydło lub inne detergenty, a następnie spłukanie i dezynfekcję wybielaczem domowego użytku zawierającym 0,5 proc. podchlorynu sodu (równowartość 5000 ppm lub 1 miarka wybielacza na 9 miarek wody).
 • Przynajmniej raz dziennie należy czyścić i dezynfekować powierzchnie w obrębie toalety i łazienki. Najpierw należy zastosować zwykłe mydło lub detergent domowy, a następnie po spłukaniu należy użyć środka dezynfekującego z zawartością 0,5% podchlorynu sodu.
 • Ubrania, pościel czy ręczniki użytkowane przez osobę zakażoną należy prać w proszku codziennego użytku w temperaturze 60-90 stopni Celsjusza z użyciem dodatkowego detergentu oraz dokładnie wysuszyć. Skażoną pościel należy umieścić w osobnym worku na pranie. Nie powinno się potrząsać brudną bielizną lub pościelą, aby nie doprowadzić do kontaktu skóry i czystych ubrań ze skażonym materiałem.
 • Podczas czyszczenia powierzchni bądź postępowania z zabrudzoną płynami ustrojowymi odzieżą i pościelą należy stosować rękawice i odzież ochronną (np. fartuchy foliowe). W zależności od sytuacji można stosować zarówno jednorazowe, jak i wielorazowe rękawice. Po użyciu rękawice wielorazowe należy umyć wodą z mydłem i zdezynfekować roztworem 0,5 proc. podchlorynu sodu. Rękawice jednorazowego użytku (nitrylowe bądź lateksowe) powinny zostać zutylizowane po każdym użyciu. Przed i po użyciu rękawic niezbędne jest mycie i dezynfekcja rąk.
 • Rękawice, maski i inne jednorazowe środki ochrony osobistej użyte w opiece nad pacjentem zarażonym przebywającym w domu, zanim zostaną zutylizowane jako odpady zakaźne , powinny zostać umieszczone w pojemniku na odpady ze szczelną pokrywą w pokoju, w którym przebywa osoba chora.
 • Należy unikać ekspozycji na skażone przedmioty z bezpośredniego otoczenia osoby zarażonej (np. nie należy współdzielić szczoteczki do zębów, papierosów, sztućców, naczyń, napojów, ręczników, myjek i pościeli).
 • Jeśli pracownicy ochrony zdrowia zapewniają opiekę domową, to powinni przeprowadzić ocenę ryzyka epidemiologicznego i wybrać odpowiednie środki ochrony osobistej, tak aby było możliwe podążanie za rekomendacjami w zakresie zapobiegania szerzenia się zakażenia drogą kropelkową i kontaktu z osobą zarażoną.


Podstawową metodą zapobiegania zarażeniu koronawirusem SARS-Cov-2, powodującym chorobę COVID-19, jest przestrzeganie zasad higieny, w tym częste i dokładne mycie rąk. Podstawową metodą zapobiegania zarażeniu koronawirusem SARS-Cov-2, powodującym chorobę COVID-19, jest przestrzeganie zasad higieny, w tym częste i dokładne mycie rąk.

Kontakt z osobą zarażonąOsoby (w tym pracownicy ochrony zdrowia), które miały styczność z pacjentami z podejrzeniem infekcji Covid-19, traktuje się jako eksponowane na zakażenie (osoby z kontaktu) i zaleca się im obserwację stanu zdrowia przez 14 dni od momentu ostatniego możliwego dnia spotkania z zakażoną osobą.

Osoba z kontaktu to ktoś, kto doświadczył przynajmniej jednego z poniższych przykładów ekspozycji:

 • ekspozycja związana ze świadczeniami z zakresu ochrony zdrowia, włączając zapewnianie bezpośredniej opieki pacjentom z Covid-19, pracę w zespole osób, pośród których znajduje się osoba zakażona wirusem, opiekę środowiskową nad pacjentem zakażonym bądź przebywanie w tym samym środowisku co osoba chora na Covid-19;
 • ekspozycja na drodze współpracy, w bliskim sąsiedztwie lub w jednym pomieszczeniu z pacjentem chorym na Covid-19 (np. wspólna sala wykładowa, klasa);
 • ekspozycja na drodze podróży tym samym środkiem transportu (niezależnie od rodzaju) z pacjentem chorym na Covid-19;
 • ekspozycja poprzez wspólne miejsce zamieszkania z pacjentem zakażonym wirusem w ciągu 14 dni od początku wystąpienia u niego objawów.


Opiekunowie powinni mieć ustalony sposób komunikacji z osobami nadzorującymi udzielanie opieki w okresie obserwacji. Personel ochrony zdrowia powinien regularnie telefonicznie kontrolować osoby przebywające w kwarantannie domowej, a jeżeli to możliwe, najlepiej jest prowadzić codzienne wizyty domowe, tak aby móc zlecać wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych.

Osoby poddane kwarantannie domowej powinny być odpowiednio wcześnie poinformowane przez osoby nadzorujące jej przebieg o tym, gdzie i kiedy należy zgłosić się w przypadku pogorszenia stanu zdrowia. Informacje powinny dotyczyć również preferowanego środka transportu, szczegółowych zaleceń na temat tego, którędy wejść, odpowiedniej godziny przyjazdu i niezbędnych środków ochronnych, które należy przedsięwziąć.

Jeżeli osoba obserwowana w kwarantannie domowej rozwinie objawy, powinna podjąć poniższe kroki:

 • Należy poinformować dedykowany szpital zakaźny o planowanym przybyciu.
 • W trakcie transportu do szpitala należy mieć założoną maskę medyczną.
 • Jeśli tylko to możliwe, należy unikać publicznego transportu; transport karetką lub samochodem prywatnym powinien odbywać się w miarę możliwości ze wszystkimi otwartymi oknami.
 • Osoba, u której rozwinęły się objawy, powinna być poinstruowana, by zawsze przestrzegać higieny związanej z układem oddechowym i higieny rąk oraz by zawsze stać lub siadać jak najdalej od innych osób (przynajmniej 1 m), zarówno w czasie transportu, jak i w szpitalu.
 • Jakiekolwiek powierzchnie, które mogły zostać skażone wydzielinami z dróg oddechowych, powinny być wyczyszczone mydłem i detergentem, a później zwykłymi produktami czyszczącymi zawierającymi 0,5 proc. zawartość wybielacza (podchlorynu sodu).


UwagaNiniejsze wytyczne są tymczasowe (dostępne na dzień 16 marca 2020 r.) i mają zasięg światowy. Dokument nie zastępuje wytycznych urzędów państwowych, których zarządzenia są nadrzędne.

PodziękowaniaZespół redakcyjny pragnie podziękować dr n. med. Tomaszowi Marjańskiemu (Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed), studentowi Janowi Czaudernie (SKN Torakochirurgii GUMed), Kai Piwowskiej (studentka SKN Neurochirurgii GUMed), mgr Katarzynie Pietrzak (Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie GUMed) za pomysł, wstępne tłumaczenie i inspirację do opracowania niniejszego suplementu z wytycznymi oraz dr Joannie Śliwińskiej za korektę niniejszego tekstu.

Oryginalna wersja wytycznych MERS-CoV, która była podstawą dla tego dokumentu, została opracowana we współpracy z WHO Global Infection Prevention and Control Network oraz innymi międzynarodowymi ekspertami. WHO dziękuje wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w stworzenie dokumentów na temat zapobiegania oraz kontroli infekcji MERS-CoV.

 1. Do łagodnych objawów należą: niska gorączka, kaszel, złe samopoczucie lub ból gardła bez jakichkolwiek objawów alarmowych, takich jak: duszność, trudności z oddychaniem, wzmożony wysiłek oddechowy, wykrztuszanie wydzieliny lub krwioplucie, objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty i/lub biegunka) oraz bez zmian w stanie przytomności, takich jak splątanie lub senność.
 2. Przykładowa lista kontrolna do oceny warunków bytowych jest dostępna w Aneksie C do artykułu podanego na drugim miejscu na liście piśmiennictwa.
 3. Wyjątkiem w tej sytuacji mogą być matki karmiące. Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią oraz nieistotną rolę pokarmu kobiecego w przenoszeniu wirusów oddechowych, matka może kontynuować karmienie piersią. Matka powinna mieć założoną maskę, gdy jest blisko dziecka, umyć ręce przed i po kontakcie z nim oraz stosować się do innych zaleceń opisanych w tym dokumencie.
 4. Maska medyczna to płaska lub plisowana maska chirurgiczna (niektóre mają kształt kubka), która trzyma się na twarzy za pomocą gumek lub troczków zawiązywanych dookoła głowy.
 5. Większość domowych środków czystości zawierających wybielacz to 5-proc. roztwory podchlorynu sodu. Zalecenia na temat obliczania rozcieńczenia wybielacza można znaleźć na stronie https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf
 6. Lokalne służby sanitarne powinny wdrożyć działania mające na celu zapewnienie, że odpady zakaźne będą zutylizowane w dedykowanym miejscu, a nie na otwartym, niemonitorowanym wysypisku.
oprac. ms

Opinie (38) 1 zablokowana

 • Nie uciekniemy od wirusa (1)

  nie ma szans

  • 27 4

  • Wirus od nas ucieknie,Chińczycy już wygonili wirusa i mają sytuację opanowaną.

   • 6 1

 • sugerującymi podejrzenie zakażenia :) (1)

  • 9 0

  • niesmialo wskazującymi na pewne okolicznosci

   ktore mogly, choc nie musialy, prowadzic do ekspozycji na zagrozenie

   • 0 0

 • niewykonalne

  • 32 1

 • Lemingi najwyraźniej mylą koronowirusa z epidemią wirusa którego zaraza samo powietrze.A tu wystarczy ręce myc (9)

  Co ciekawe leczenie jest jak grypy czy przeziembienia ,ale lemingo sie wydaje ze szprycuje sie chemią naświetlaniami a lekarze chodza w kombinezonach z maskami butlami z tlenem :)
  Zalecenia zostania w domu mylą z kwarantanna dla chorych zakaźnie!!

  • 12 21

  • Ale się ośmiałem :) (4)

   nie należy współdzielić szczoteczki do zębów ,papierosów czy sztućców :) To są podstawowe zasady higieny na co dzień cały rok !!! Możesz jeść tą samą łyżka jeśli ją wcześniej umyjesz detergentem w ciepłej wodzie czy wsadzisz do zmywarki która zrobi to za ciebie!Zarazić się możesz tylko drogą kropelkową czyli wydzieliną ,identycznie jak grypą.Ale mamy panikę bo myślą ,że wirus jest jak tlen w powietrzu.

   • 3 11

   • są doniesienia naukowe (3)

    według których wirus może przetrwać kilka dni na suchym podłożu typu plastik czy stal nierdzewna. To już trochę komplikuje sytuację w porównaniu ze sposobami przenoszenia zwykłej grypy.

    • 6 2

    • niema niemoto zadnych doniesien naukowych sa plotki powtarzane przez bezmyslnych i wysmiane przez ekspertów (2)

     • 2 4

     • Wirus opanował cały świat jesteśmy homo sapiens,są obserwacje oparte na przesłankach naukowych. Poznać mądrego po śmiechu jego. Ten rodzaj wirusa bardzo szybko się rozprzestrzenia

      • 2 0

     • Serio?... http://www.nih.gov
      The scientists found that severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was detectable in aerosols for up to three hours, up to four hours on copper, up to 24 hours on cardboard and up to two to three days on plastic and stainless steel.
      Czyli w powietrzu 3 godziny, an miedzi - 4 godziny, an kartonie - 24 godziny, an plastiku I stali 2-3 dni.

      • 0 0

  • Same mądrości. Brawo. Może masz jeszcze jakieś rewelacje zasłyszane w TVPIS? My lemingi, co ciekawe, potrzebujemy tak inteligentnych objaśnień.

   • 4 4

  • Kto tu jest lemingiem (1)

   Zanim zaczniesz obrażać innych, zastanów się najpierw nad swoją indolencją umysłową. Przejawia się zarówno w nieznajomości języka ojczystego ("przeziembienie", "lemingo"), jak i nieznajomości tematu, o którym piszesz (chorzy zakaźnie są poddawani izolacji, a nie kwarantannie).

   • 2 1

   • Pisał to chyba po pijaku.

    • 0 0

  • Dla chorych to jest izolacja.

   Po pijanemu to wszystko napisałeś?

   • 0 0

 • Super!

  Nareszcie fachowe zalecenia + odnosniki do oryginalnych dokumentów.
  Tak trzymać!

  W praktyce, w domu, może nie wszystko uda sie zastoswać. Ale im więcej konkretnej informacji na ten temat, tym lepiej.
  UWAGA! odelagłośc 2 m !!! Takie są obecne zalecenia

  • 22 3

 • wszystko fajnie z tą opieką domową (1)

  tylko jaka jest gwarancja, że taka izolacja zapobiegnie przedostaniu się wirusa poza mieszkanie razem z odpadami, naczyniami, tekstyliami itp itd.
  Mimo wszystko jednak bezpieczniejsze z perspektywy epidemiologicznej jest izolowanie w warunkach szpitala zakaźnego.

  • 1 18

  • Nie

   Nie ma możliwości, żeby wszystkich z podejrzeniem koronawirusa zamknąć w szpitalu.

   • 3 0

 • (3)

  Tylko że to wszystko jest niewykonalne! Jeśli osoby z rodziny mają w tym czasie kwarantannę to jak zapewnić opiekę osobie chorej? Skąd nagle wezmę w domu zapas maseczek czy rękawiczek czy płynu do dezynfekcji skoro na dzień dzisiejszy nigdzie tego nie można kupić... przecież mając kwarantannę nie będę latac po sklepach i tego szukać? A co z zakupami jeśli cała rodzina ma kwarantannę? Jak zutylizować te zużyte rękawiczki maski i chusteczki skoro nie mogę ich wyrzucić do śmieci? Przecież nawet nikt nie będzie mógł wyjśc żeby te śmieci wyrzucić... a co dopiero oddac do utylizacji? Jak? Nic z tego nie rozumiem!

  • 38 1

  • (2)

   Można poprosić kogoś z najbliższego otoczenia..

   • 0 9

   • (1)

    tak czy siak nie da się aktualnie kupić takich rzeczy jak maseczki itp....

    • 7 0

    • sa w aptece maseczki

     rekawiczki i maseczki sa w aptekach :) wczoraj kupiłam :)

     • 0 0

 • Moj ojciec (3)

  "nikt mi nie będzie mówił co mam robić", przywlekl chorobę do domu. Moja mama jest w grupie wysokiego ryzyka, a on ma to w d*pie, on "tylko" kaszle.
  I co zrobisz?
  Nie sypiam już po nocach, ale nic nie poradzę...patrze na to i staram się nie sfiksowac.

  • 25 2

  • slaby masz wplyw

   • 2 5

  • Mam to samu swoich rodzicow...

   • 4 0

  • Starsi ludzie są kompletnie nioedpowiedzialni... są w grupie najwiekszego ryzyka a to oni właśnie najbardziej ryzykują i nie słuchają nikogo! Robią zakupy w kilku sklepach, nie stosują się do zasad w sklepach.... ludzie stoja w odstępach przed sklepem ale starsi ludzie mają to za nic... włażą do sklepu mimo że ludzie zwracają im uwagę... koszmar!

   • 2 0

 • Najlepiej zwalić wszystko na ludzi, a potem zdziwko, że nie każdy jest w stanie się dostosować. Takich ludzi powinno się odizolować w jednym miejscu, zapewnić pożywienie, środki ochrony i profesjonalną dezynfekcję, ale przede wszystkim opiekę. Psychika siada pierwsza.

  • 9 0

 • jakie lekarstwa? (2)

  no dobrze, jest izolacja, ale czemu nie piszą jakie leki brać, no bo coś chyba trzeba brać, czy tylko czekać aż minie..?halo

  • 16 0

  • tylko nie ibuprofen

   • 2 0

  • Leki z paracetamolem, unikać ibuprofenu.

   • 5 0

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Bezpłatne badania USG piersi

badania

Zlot motoCYClovy 2024 & II Deadlift Truck Edition

konsultacje, zlot

Cykl interwencji z psychologiem o uzależnieniach cyfrowych | spotkania dla szkół

wykład, warsztaty, spotkanie

Najczęściej czytane