Wiadomości

Wyjeżdżasz za granicę? Pamiętaj, żeby wyrobić kartę EKUZ

Jeśli zależy nam na czasie, warto zgłosić się po odbiór karty EKUZ osobiście. Wówczas otrzymamy ją od ręki. Jeśli złożymy wniosek pocztą bądź przez internet, czas oczekiwania może wynosić nawet kilka tygodni.
Jeśli zależy nam na czasie, warto zgłosić się po odbiór karty EKUZ osobiście. Wówczas otrzymamy ją od ręki. Jeśli złożymy wniosek pocztą bądź przez internet, czas oczekiwania może wynosić nawet kilka tygodni. fot. Piotr Hukało/Trojmiasto.pl

Planując wyjazd za granicę warto zaopatrzyć się w kartę EKUZ, w razie potrzeby przyspieszy ona odzyskanie pieniędzy wydanych na leczenie. W Trójmieście wniosek o wydanie karty można złożyć osobiście w dwóch miejscach - w Gdańsku, w siedzibie NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie lub w Gdyni w punkcie obsługi ubezpieczonych znajdującym się przy ul. Śląskiej 53. Można też wysłać wniosek pocztą, mailem bądź faksem, jednak wówczas należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ czas oczekiwania na kartę może się wydłużyć do kilku tygodni.zakończona Łącznie głosów: 529
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument potwierdzający prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZKorzystając z EKUZ za granicą należy pamiętać, że podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw wynikających z ustawodawstwa państwa, na którego terenie się znajdujemy na tych samych warunkach, co osoby w tym państwie ubezpieczone. Pamiętajmy, że nie wszyscy lekarze honorują EKUZ, dlatego przed skorzystaniem z porady warto to sprawdzić.

Karta EKUZ pomoże w uzyskaniu pomocy w nagłych wypadkach takich jak: urazy, złamania, zawał serca, zatrucia, silna gorączka. Posługując się tym dokumentem można też poprosić o wypisanie recepty. Posiadanie karty nie jest wprawdzie podstawą do uzyskania rekompensaty z tytułu wypadku, ale koszty uzyskania pomocy w państwowych szpitalach zostaną zwrócone.

Należy jednak pamiętać, że posiadanie EKUZ nie stanowi podstawy do zwrotu wszystkich kosztów - nie zostaną nam zwrócone m.in. koszty powrotu do Polski czy transportu karetką.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument potwierdzający prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument potwierdzający prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). fot. Piotr Hukało/Trojmiasto.pl

Aby zdobyć kartę, wystarczy złożyć wniosekKarta EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Karta jest ważna przez trzy lata od daty wydania dla osób ubezpieczonych i pięć lat dla osób pobierających świadczenia emerytalne oraz dzieci (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia 18 roku życia).

Karta EKUZ jest wydawana od ręki na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku, który można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla osób, które ukończyły 18 lat, należy też okazać legitymację szkolną/studencką lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.

Jeśli nie mamy możliwości zgłosić się po nią osobiście, są inne opcje - można zeskanować wnioski i wysłać mailem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur NFZ, wysłać je pocztą lub faksem do właściwego oddziału lub jednej z delegatur NFZ bądź wysłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

W Trójmieście wniosek o jej wydanie można złożyć osobiście w dwóch miejscach - w Gdańsku, w siedzibie NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie lub w Gdyni, w punkcie obsługi ubezpieczonych znajdującym się przy ul. Śląskiej 53.
W Trójmieście wniosek o jej wydanie można złożyć osobiście w dwóch miejscach - w Gdańsku, w siedzibie NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie lub w Gdyni, w punkcie obsługi ubezpieczonych znajdującym się przy ul. Śląskiej 53. fot. Piotr Hukało/Trojmiasto.pl

Spieszy ci się? Zgłoś się po kartę osobiścieJak zostało wspomniane, kartę można dostać od ręki, choć należy uzbroić się w cierpliwość, bo kolejki do punktów obsługi bywają długie.

- W Gdańsku czekałem przeszło pół godziny. Moja dziewczyna w tym samym czasie wyrabiała kartę w Gdyni i czekała niecałe 15 minut - relacjonuje nasz czytelnik.
Jeśli zależy nam na czasie, bo wybieramy się za granicę w terminie krótszym niż miesiąc, osobiste załatwienie sprawy wydaje się jednak najrozsądniejszym rozwiązaniem.

- Złożyłem za pomocą portalu administracji publicznej wniosek o przesłanie listowne karty EKUZ i podpisałem go elektronicznie. Ku mojemu zdziwieniu otrzymałem mail z informacją, że czas oczekiwania wynosi do czterech tygodni, podczas gdy na miejscu w oddziałach w Gdańsku i Gdyni można kartę dostać od ręki - skarżył się Tomasz w mailu do naszej redakcji.
- Latem takich wniosków mamy szczególnie dużo, stąd tak długi czas oczekiwania. Jedyne, co mogę w tej sytuacji poradzić, to osobiste załatwienie sprawy w jednym z naszych oddziałów, gdzie kartę otrzyma się od ręki - mówi Mariusz Szymański, rzecznik pomorskiego NFZ.
NFZ podpowiada, jak usprawnić wydanie karty

  • Prosimy o przesyłanie wniosku tylko na jeden adres e-mail: ekuz@nfz-gdansk.pl. Przesłanie go na więcej niż jeden adres może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania ze względu na dublowanie wniosków i jednocześnie sztuczne zwiększenie ich liczby w systemie informatycznym POW NFZ.
  • W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla wszystkich członków rodziny prosimy o wysyłanie ich w jednym pliku, w jednej wiadomości e-mail.
  • Prosimy o dołączanie skanu tylko pierwszej strony wniosku (bez stron z informacjami) oraz dokumentów niezbędnych do jej wydania.
  • W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla osób, które ukończyły 18 lat, prosimy o dołączanie skanu aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.


W przypadku przesłania wniosku pocztą tradycyjną/elektroniczną/ePUAP/faksem, karta zostanie odesłana na wskazany we wniosku adres. Należy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku punktu 3 - "Przesłać pocztą na adres" i wpisaniu dokładnego adresu.

Badania, konsultacje