Rusza rok akademicki 2021/2022. Studenci wrócą na uczelnie?

1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki 2021/2022. Semestr zimowy potrwa do 27 lutego 2022.
1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki 2021/2022. Semestr zimowy potrwa do 27 lutego 2022. fot. 123rf.com/ kasto

Nowy rok akademicki 2021/2022 większość uczelni rozpocznie hybrydowo z niewielkim udziałem studentów i kadry. Z kolei zajęcia w semestrze zimowym prowadzone będą stacjonarnie lub w formie hybrydowej, a egzaminy czy zaliczenia będą odbywać się już tylko w murach uczelni. Szkoły wyższe podkreślają też, że wszystko będzie jednak zależeć od sytuacji epidemicznej i przyszłych wytycznych ministerstwa w tym zakresie.Studia w Trójmieście - zobacz szkoły wyższe publiczne i prywatne


Czym sugerowałe(a)ś się, wybierając kierunek studiów?

prognozami zarobków po danym kierunku 13%
tym, co chciał(a)bym robić zawodowo 43%
renomą uczelni 2%
lokalizacją 3%
opłatami związanymi ze studiami 2%
tym, żeby mieć po prostu papier skończonych studiów 17%
kilka z powyższych 20%
zakończona Łącznie głosów: 201
1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki 2021/2022. Semestr zimowy potrwa do 27 lutego 2022. Przez ostatnie półtora roku studenci bardzo często mogli zapomnieć, jak wygląda ich uczelnia. Wielu z nich przestawiło się bowiem na edukację zdalną. Jakie zmiany przyniesie nowy rok akademicki 2021/2022? Czy studenci wrócą na uczelnie, a może zostanie utrzymana nauka zdalna? Ministerstwo Edukacji i Nauki zabrało w tej sprawie głos.

Czytaj też: Rekrutacja na studia 2021/22. Jakie kierunki wybierają kandydaci?

Rok akademicki 2021/2022 - wytyczne ministerstwa- W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach w roku akademickim 2021/2022. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu. W sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do kształcenia zdalnego - zastrzega resort w opublikowanym na swojej stronie komunikacie.
Poznaliśmy zasady, na jakich będą funkcjonowały w Trójmieście uczelnie oraz prowadzone będą zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Zajęcia na uczelni - jeśli tylko sytuacja pozwoli - stacjonarneNajwiększe uczelnie w Trójmieście przyznają, że zajęcia będą odbywały się u nich hybrydowo, jednak podkreślają, że zdalna część dotyczyć będzie szczególnie wykładów dla większych grup studentów. Apelują też do studentów o to, by zdecydowali się zaszczepić przeciw COVID-19.

- Zajęcia w UG odbywać się będą hybrydowo, ale stawiamy przede wszystkim na zajęcia stacjonarne. Tam, gdzie ze względu na liczebność grup jest to możliwe, a także tam, gdzie jest to konieczne podczas warsztatów, laboratoriów. Decyzje szczegółowe dotyczące planu zajęć podejmowali dziekani poszczególnych wydziałów. W trosce o zdrowie studentów i pracowników uczelni uruchomiliśmy zapisy na szczepienia. W dniach 5-12 października uruchamiamy mobilny punkt szczepień dla studentów w budynku Wydziału Chemii na kampusie. Będą tu mogli zaszczepić się również studenci zagraniczni. Rejestracja potrwa do 5 października. Przyjmujemy też studentów jak przed pandemią w domach studenckich - informuje Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego.
Na Politechnice Gdańskiej uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki odbędzie się, tak jak w ubiegłym roku, 1.10 w sposób hybrydowy. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w inauguracji dzięki transmisji online.

- Planujemy rozpocząć rok akademicki w formie stacjonarnej, na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej. Chcielibyśmy, żeby zajęcia odbywały się w ten sposób już na stałe, ale będzie to zależeć od sytuacji epidemicznej i przyszłych wytycznych ministerstwa w tym zakresie. Jedynym wyjątkiem w zakresie stacjonarnego uruchomienia zajęć będą wykłady dla dużych grup studenckich, które zamierzamy przeprowadzać zdalnie. Niektóre wykłady liczą u nas nawet po kilkaset osób, a uczelnia nie dysponuje pomieszczeniami, które w obecnych realiach pozwoliłyby na zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy studentami - podkreśla Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej. - Apelujemy jednocześnie do studentów, którzy wrócą na Politechnikę, żeby jak najliczniej korzystali z możliwości zaszczepienia się i pomogli z jednej strony zredukować zagrożenia społeczne wynikające z pandemii, a z drugiej dołożyli cegiełkę do możliwości realizacji programu kształcenia w trybie stacjonarnym - dodaje.
Zajęcia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni będą realizowane w trybie hybrydowym, chociaż podstawowym trybem prowadzenia zajęć będą zajęcia odbywające się w murach uczelni.

- Natomiast wszystkie formy zajęć z przedmiotów objętych postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW) będą odbywały się tradycyjnie, w murach uczelni. Również w obiektach uczelni będą odbywały się lektoraty i zajęcia wychowania fizycznego. Forma zdalna będzie stosowana rzadko, wyłącznie w przypadku wykładów w dużych grupach studentów. Egzaminy, zaliczenia i inne formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się mają odbywać się tradycyjnie w murach uczelni - informuje Agnieszka Czarnecka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego.
Tu inauguracja roku akademickiego odbędzie się 9 października na pokładzie i przed żaglowcem Dar Młodzieży w Gdyni przy nabrzeżu pomorskim.

Czytaj też: Rośnie zainteresowanie studiami medycznymi

Inauguracja z ministrem zdrowia na GUMedZ kolei inauguracja nowego roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się dopiero 11 października. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formie hybrydowej, z ograniczoną liczbą gości. Swoją obecność na uczelni potwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Kształcenie odbywać się będzie w formie hybrydowej z przewagą zajęć stacjonarnych. Zgodnie z zarządzeniem rektora wszystkie wykłady, z wyjątkiem tych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, zostaną zrealizowane w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Seminaria mogą być realizowane stacjonarnie. W uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na uwarunkowania epidemiczne, dopuszcza się tryb zdalny - w takiej sytuacji konieczna jest zgoda dziekana danego wydziału lub kierownika kierunku. W przypadku znacznego pogorszenia sytuacji epidemicznej Rektor GUMed może podjąć decyzję o zmianie trybu realizacji zajęć stacjonarnych na zdalny - informuje Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy uczelni.

Zdalnie lektoraty i wykłady- Zajęcia na gdańskiej ASP w roku akademickim 2021/2022 będą się odbywały głównie stacjonarnie - zdalnie prowadzone będą jedynie lektoraty oraz wykłady skierowane do dużej grupy studentów - informuje Halina Malijewska z biura promocji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zajęcia przygotowane są w trybie stacjonarnym w obiektach uczelni z zachowaniem reżimu sanitarnego. Od 30.09.2021 do 2.10.2021 trwają zajęcia wprowadzające na studia dla nowo przyjętych studentów. Pierwsze zajęcia odbędą się 4 października.

- Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 5 października 2021 r., o godz. 11, w Hali Gimnastycznej Leszka Blanika - Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym AWFiS w Gdańsku - informuje Mikołaj Polak, rzecznik prasowy AWFiS w Gdańsku.
Czytaj też: Mariusz Wlazły chciał poznać kolegów z roku. Studentka nie uwierzyła, że to on

Najważniejsze zajęcia praktyczneWyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku nowy rok akademicki zainauguruje online - uroczystość będzie można oglądać 1 października br. o godz. 16.

- Ze względu na praktyczny profil kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku pomimo trwającej pandemii od 1 czerwca 2020 r. wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach specjalistycznych w formie stacjonarnej na uczelni z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego, a zajęcia kliniczne na oddziałach szpitalnych. Taka forma realizacji programów studiów zapewnia naszym studentom wysoką jakość kształcenia, a absolwentom pozwoli na profesjonalny rozwój zawodowy i wejście na rynek pracy - mówi dr n. med. Katarzyna Kocbuch, Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów. - W nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 uczelnia jest przygotowana na wszelkie zmiany, a kształcenie będzie odbywało się na pewno zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem przeznaczonych do tego platform, umożliwiających przekazywanie wiedzy bez obniżenia jakości prowadzonych zajęć będą nadal wykorzystywane w zakresie realizacji wybranych zajęć wykładowych. Natomiast ćwiczenia i zajęcia praktyczne w pracowniach specjalistycznych będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie uczelni. W związku z dynamicznym rozwojem Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku dodatkowo zajęcia dydaktyczne będą odbywały się również w Kampusie nr 2 zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 7 w Gdańsku w niedalekim sąsiedztwie siedziby WSZ. Zapewniamy, że zajęcia prowadzone w nowo wyposażonych pracowniach i salach wykładowych pozytywnie wpłyną na przyswajanie wiedzy i umiejętności studentów - dodaje.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach. fot. 123rf.com

Uczelnie gotowe na różne scenariuszeRównież Uniwersytet SWPS przygotowuje się do nauczania w trybie stacjonarnym z elementami zajęć zdalnych, zgodnie z zarządzeniem Rektora z 18 czerwca 2021 roku.

- Nasze wydziały w zależności od wymagań programowych na danym kierunku będą prowadzić zajęcia w formie hybrydowej, część w trybie zdalnym, a część w budynkach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach będziemy dostosowywać do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Po ubiegłym roku akademickim jesteśmy przygotowani na różne warianty, w tym pracy i nauki w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu, dezynfekcją i noszeniem maseczek na zajęciach w salach. Nie przesądzamy dziś, jaki rodzaj obostrzeń będzie konieczny w październiku - informuje Adrianna Szymańska-Zacheja z centrum prasowego SWPS.
W roku akademickim 2021/2022 Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku planuje zajęcia na studiach stacjonarnych w formie tradycyjnej odbywające się w budynku uczelni (w przypadku zaostrzenia sytuacji pandemicznej możliwe jest przejście w system hybrydowy/online). Z kolei studia niestacjonarne będą odbywać się w formie hybrydowej: wykłady jako zajęcia online, a zajęcia praktyczne i ćwiczenia w formie stacjonarnej.

- Inauguracji w formacie tradycyjnym w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku nie organizujemy ze względu na bezpieczeństwo uczestników, inauguracja odbędzie się w formie online - dodaje Tomasz Naspiński, kierownik Działu Marketingu i Rekrutacji Ateneum.
Inauguracja w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbędzie się we wtorek 5 października 2021 r. o godz. 12.00.

- W uroczystości udział wezmą zaproszeni goście, wykładowcy, przedstawiciele studentów. Wydarzenie będzie można obejrzeć post factum na kanale YouTube uczelni. W WSAiB im. E. Kwiatkowskiego zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2021/2022 prowadzone są tradycyjnie z elementami nauki hybrydowej. WSAiB jednocześnie realizuje studia w trybie on-line na wybranych kierunkach, np. Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Administracja - informuje Alicja Peplińska, Kierownik Działu Marketingu i PR WSAiB.
Czytaj też: Odpowiedni kierunek szansą na wyższą pensję? Sprawdzamy zarobki po studiach

Sopocka Szkoła Wyższa nowy rok akademicki rozpocznie stacjonarnie 2.10 z ograniczoną liczbą zaproszonych gości.

- Natomiast zajęcia obierają formę stacjonarną, jednak z możliwością przeprowadzenia ogólnowydziałowych wykładów w formie zdalnej. Kładziemy jednak nacisk na zajęcia na uczelni wg rekomendacji ministerstwa - zapewnia Aleksandra Machaj, specjalista ds. rekrutacji i promocji SSW.
Podobnie Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku stacjonarnie rozpocznie rok już 2 października dla studentów zaocznych i 4 października studiów dziennych.

- I w takiej formie planujemy prowadzenie zajęć. W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną, jesteśmy przygotowani na automatyczne przejście w tryb hybrydowy czy zdalny - zastrzega Ada Zacharewicz, kierownik promocji i sprzedaży WSTiH.
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku odbędzie się 8 października w formie hybrydowej. W gdyńskiej WSB inauguracja odbędzie się dzień później, 9 października - również w formie hybrydowej. Stacjonarnie, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, na kampusie uczelni obecni będą reprezentanci studentów, wykładowcy, władze uczelni i zaproszeni goście.

- Zajęcia w semestrze zimowym odbywać będą się w murach uczelni z zachowaniem reżimu sanitarnego. Stosujemy się do zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki, a przygotowując się do nowego semestru mamy na uwadze obecną sytuację epidemiczną, dobro naszych studentów i pracowników. W czasie przebywania w budynkach, na korytarzach i w salach wykładowych wszyscy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos - także w czasie trwania zajęć. Jednocześnie podkreślamy, że zasady bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni uczelni będziemy aktualizować stosownie do wytycznych władz centralnych i samorządowych. Jesteśmy przygotowani na realizację każdego z możliwych wariantów kształcenia - informuje Michaj Sodolski, rzecznik prasowy WSB w Gdańsku oraz WSB w Gdyni.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku rozpoczęła rok akademicki 2021/2022 już w czwartek 30 września w sposób hybrydowy.

- Przymierzamy się również do przeprowadzenia ankiety wśród studentów, dotyczącej preferencji uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych, hybrydowych i zdalnych - nie wykluczamy prowadzenia niektórych zajęć zdalnie, jeśli nasi studenci zgłoszą taką potrzebę. Mamy nadzieję, że uda nam się utrzymać nauczanie stacjonarne z elementami hybrydowymi przez cały rok akademicki, jednak w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju, wytycznych ministerialnych i zarządzenia rektora zastosujemy odpowiedni model nauczania - mówi Monika Ostojska-Żurek, kierowniczka Działu Promocji PJATK Gdańsk.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (44)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Wydarzenia

Warsztaty choreoterapii i psychoedukacji
Warsztaty choreoterapii i psychoedukacji
warsztaty, spotkanie
g. 16:00
Gdańsk, Przyjazna dłoń
Oswoić lęk przed porodem
Oswoić lęk przed porodem
warsztaty
wrz 22-24.11
g. 11:00 - 14:00
Gdańsk, Oliwski Ratusz Kultury
Seminaria dla seniora
Seminaria dla seniora
warsztaty, spotkanie
lis 27
sobota, g. 10:00
Gdańsk, Przyjazna dłoń

Najczęściej czytane