• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Przemoc domowa a Niebieska Karta. Kto najczęściej jest sprawcą?

Wioleta Stolarska
9 kwietnia 2024, godz. 08:00 
Opinie (120)
Kilkadziesiąt tysięcy Polaków na co dzień doświadcza przemocy. W przypadku tych, którzy są ofiarą znęcania się w swoim domu, można uruchomić procedurę Niebieskiej Karty. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków na co dzień doświadcza przemocy. W przypadku tych, którzy są ofiarą znęcania się w swoim domu, można uruchomić procedurę Niebieskiej Karty.

Procedura "Niebieskie Karty" to specjalne narzędzie, które ma służyć przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jak często dochodzi do przemocy w rodzinach w Trójmieście? Kto najczęściej pada ofiarą przemocy w rodzinie? W ciągu ostatnich dwóch lat liczba przypadków, w których założono Niebieską Kartę, wzrosła o ponad 18 proc. Co ciekawe, w ubiegłym roku niemal dwukrotnie wzrosła liczba kobiet, które podejrzewa się o stosowanie przemocy domowej. Dwukrotnie wzrosła również liczba dzieci, które stały się ofiarami lub były świadkami przemocy.
Niebieska Karta - co to jest?"Niebieskie Karty" to narzędzie stosowane w Polsce w ramach walki z przemocą domową.

W 2023 r. wprowadzono wiele istotnych zmian w procedurze "Niebieskiej Karty". Co ważne,
pojęcie "przemoc domowa" zastąpiło wcześniej obowiązującą "przemoc w rodzinie".

- Nowelizacja rozszerza również dotychczasowe formy przemocy domowej o dwie kolejne formy, tj. przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc, a także zakres podmiotowego zastosowania ustawy. Krąg osób, na które będą oddziaływać jej zmienione przepisy, został rozszerzony miedzy innymi: o byłego małżonka, byłego partnera lub inną osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania - podkreśla rzecznik praw obywatelskich.

Jak często dochodzi do przemocy domowej?Kilkadziesiąt tysięcy Polaków na co dzień doświadcza przemocy domowej.

Według statystyk Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ciągu ostatnich dwóch lat w Trójmieście procedurę rozpoczynano niemal 2 tys. razy: w 2022 r. - 913 przypadków i w 2023 r. - 1081. Formularze najczęściej wypełniano w Gdańsku - 1388 razy, w Gdyni wszczęto 501 procedur, a w Sopocie - 105.

Ofiarami przemocy domowej najczęściej padają kobiety do 65 r. życia: w 2022 r. było ich 689, z kolei w 2023 r. - 836. W przypadku mężczyzn do 65 r. życia również z roku na rok wzrosła liczba pokrzywdzonych: z 80 w 2022 r. do 120 w 2023 r.

Ponad dwukrotnie częściej ofiarami przemocy domowej stawały się dzieci (nieletni): 163 w 2022 r., 341 w 2023 r. Znaczny wzrost liczby osób małoletnich doświadczających przemocy domowej wynika również z faktu, że 22 czerwca 2023 r. została znowelizowana ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w której art 2 ust. 2 przyjął brzmienie: "Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej (...).

Kto najczęściej jest sprawcą przemocy domowej? Procedura Niebieskiej Karty najczęściej wszczynana jest wobec mężczyzn: w 2022 r. 805 razy, w 2023 r. - 903 razy. W przypadku kobiet, które podejrzewa się o stosowanie przemocy, procedurę rozpoczynano 105 razy w 2022 r. i 192 razy w 2023 r. - to niemal dwukrotny wzrost z roku na rok.

Z jakiego powodu można założyć Niebieską Kartę?Najczęściej procedurę "Niebieskie Karty" rozpoczyna się w sytuacji:
 • przemocy fizycznej (bicie, popychanie);
 • przemocy psychicznej (poniżanie, zastraszanie, obrażanie);
 • przemocy seksualnej (zmuszanie do współżycia, gwałt);
 • przemocy ekonomicznej (zabieranie rzeczy, pieniędzy, blokowanie dostępu do środków do życia);
 • nadużywania alkoholu, narkotyków, co prowadzi do zachowań przemocowych.


Jak założyć Niebieską Kartę?Formularz Niebieskiej Karty wypełniany jest najczęściej przez policję lub pracownika socjalnego, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w sytuacji podejrzenia przemocy domowej. Procedura założenia Niebieskiej Karty może być wszczęta również po zgłoszeniu anonimowym. Jeśli zgłoszenie to zostanie potwierdzone, wówczas wypełniany jest formularz Niebieskiej Karty - A.

Aby założyć Niebieską Kartę lub więcej się o niej dowiedzieć, warto zadzwonić pod numer tel. 22-688-7000 na "Niebieską Linię" - poradnię telefoniczną dla osób pokrzywdzonych przemocą i innymi przestępstwami.

Procedura "Niebieskie Karty" podzielona jest na 6 kolejnych etapów:
 • wszczęcie procedury;
 • opracowanie indywidualnego planu pomocy;
 • oddziaływanie na sprawcę przemocy;
 • realizacja indywidualnego planu pomocy;
 • ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury "Niebieskie Karty";
 • zakończenie procedury "Niebieskie Karty".

Nowe przepisy wprowadzone w ubiegłym roku skróciły termin z 7 do 5 dni roboczych na przekazanie dokumentów do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który najczęściej ma swoją siedzibę w ośrodku pomocy społecznej.

Z kolei przewodniczący ma 3 dni, aby przekazać wypełnioną Niebieską Kartę - A do utworzonej Grupy Roboczej - jej skład będzie zależał od potrzeb rodziny, dla której wszczęto procedurę. Grupa robocza wzywa do siebie również osobę dokonującą przemocy.


Na co można liczyć w ramach Niebieskiej Karty?Na podstawie wstępnie zebranych informacji i spotkania z ofiarami przemocy Grupa Robocza opracowuje plan pomocy i wprowadza go w życie. Działania mogą obejmować:
 • pracę socjalną,
 • konsultacje psychologiczne,
 • udział w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy,
 • powiadomienie sądu,
 • objęcie dzieci opieką pedagogiczno-psychologiczną.

Na jak długo zakładana jest Niebieska Karta?Czy Niebieska Karta jest ważna całe życie? Zwykle procedura i działania służb to okres od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Osoba doświadczająca przemocy domowej powinna zgłaszać policji lub członkom Grupy Roboczej każde zachowanie agresywne ze strony oprawcy.

Czy można wycofać Niebieską Kartę? Tylko jeśli odpowiednie organy uznają, że jest to zasadne.


Niebieska Karta a pracaCo ważne, procedura Niebieskiej Karty nie ma żadnego wpływu na życie zawodowe osoby dopuszczającej się przemocy domowej. Nie jest to równoznaczne z popełnieniem przestępstwa, więc nie mogą zostać podjęte żadne działania wobec pracownika.

Co kończy procedurę Niebieskiej Karty?Procedura kończy się, kiedy przypadki przemocy przestają się zdarzać. Po zakończeniu procedury Niebieskiej Karty w każdym momencie można rozpocząć ją ponownie. Wystarczy dokonać odpowiedniego zgłoszenia, np. na Policji.
09:06 10 KWIETNIA

Przemoc i brak skutecznych metod niesienia pomocy ofierze (5 opinii)

Problem nie tylko trójmiasta i nie tylko apartamentowych osiedli
Problem nie tylko trójmiasta i nie tylko apartamentowych osiedli

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (120)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Kwesta na Rzecz Chorych na Mukowiscydozę

warsztaty, imprezy i akcje charytatywne

Prowadzenie cukrzycy u kobiet z cukrzycą ciążową lub cukrzycą typu I

badania

Bezpłatne badania densytometryczne

badania, konsultacje

Najczęściej czytane