• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Opiekunowie z gdańskiego MOPR odejdą przez złe warunki pracy?

Piotr Kallalas
22 września 2022, godz. 08:00 
Opinie (28)
- Próbowaliśmy rozmawiać i pisaliśmy do MOPR w kwestii podwyżek czy chociaż zmiany charakteru umowy. Nic się jednak nie wydarzyło - mówi opiekunka środowiskowa pracująca w Gdańsku. - Próbowaliśmy rozmawiać i pisaliśmy do MOPR w kwestii podwyżek czy chociaż zmiany charakteru umowy. Nic się jednak nie wydarzyło - mówi opiekunka środowiskowa pracująca w Gdańsku.

Opiekunki i opiekunowie środowiskowi w Gdańsku walczą o lepsze warunki pracy, o wyższe stawki i odejście od umów na zlecenie. - Umowy mamy do końca roku i jeśli nic się nie zmieni, to nie będziemy podpisywać kolejnych - słyszymy od pracownika MOPR. - Opiekunki poczuły się pokrzywdzone po wprowadzeniu założeń polskiego ładu, który spowodował spadek ich wynagrodzenia netto, ponieważ zgodnie z nim płacony jest mniejszy podatek, ale nie można odliczyć składki zdrowotnej, co wpływa na zmniejszenie ich uposażenia - tłumaczy Agnieszka Kotłowska, sekretarz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Gdańsku.Czy opieka środowiskowa powinna być lepiej opłacana?

W ostatnim czasie skontaktowała się z nami opiekunka środowiskowa zatrudniona w Gdańsku. Pracuje z osobami starszymi i niepełnosprawnymi i skarży się na złe warunki pracy. Chodzi przede wszystkim o charakter umowy oraz stawki, które zdaniem naszej czytelniczki nijak się mają do trybu i warunków pracy.

- Pracujemy na śmieciówkach i to po kilkanaście godzin dziennie. Dziś wróciłam do domu po 22, a pracę zaczęłam po 8. Nie mamy opłaconej składki wypadkowej, pracujemy w strasznych warunkach, gdzie codziennie mamy kontakt z mieszkaniami, gdzie są pluskwy czy karaluchy. Próbowaliśmy rozmawiać i pisaliśmy do MOPR w kwestii podwyżek czy chociaż zmiany charakteru umowy. Nic się jednak nie wydarzyło - umowy mamy do końca roku i jeśli nic się nie zmieni, to nie będziemy podpisywać kolejnych - mówi opiekun środowiskowy z Gdańska, który chce pozostać anonimowy.
W Gdyni powstaje Ośrodek Wytchnieniowy. W Gdyni powstaje Ośrodek Wytchnieniowy. "Od wsparcia zależy przyszłość dzieci"

"Opiekunki poczuły się pokrzywdzone po wprowadzeniu założeń polskiego ładu"Jak się dowiadujemy, Polski Komitet Pomocy Społecznej zatrudnia opiekunki na umowę zlecenie zgodnie z umową zawartą z MOPR w Gdańsku w oparciu o złożoną ofertę. Zgodnie z umową opiekunki dostają wynagrodzenie brutto w wysokości:
  • 23,00 zł - za godzinę pracy w dni powszednie
  • 27,00 zł - za godzinę pracy w trudnych środowiskach
  • 31,00 zł - za godzinę pracy w dni świąteczne

- Opiekunki poczuły się pokrzywdzone po wprowadzeniu założeń polskiego ładu, który spowodował spadek ich wynagrodzenia netto, ponieważ zgodnie z nim płacony jest mniejszy podatek, ale nie można odliczyć składki zdrowotnej, co wpływa na zmniejszenie ich uposażenia. Rozmowy były prowadzone, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gdańsku zwrócił się do MOPR o zwiększenie kwoty przeznaczonej na działanie, co umożliwiłoby podwyższenie stawki dla opiekunek - informuje Agnieszka Kotłowska, sekretarz PZW PKPS Gdańsk.
Z kolei przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwracają uwagę, że składka wypadkowa ma być odprowadzana, natomiast to od opiekunów zależy zgłaszany wymiar pracy.

- W szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zawarte są m.in. dodatkowe wymagania dot. kwalifikacji osób realizujących bezpośrednio usługi opiekuńcze oraz zapewnienia co najmniej minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w Polsce w danym roku. Z uwagi na okres trwania umów przekraczających jeden rok po uchwaleniu budżetu na rok kolejny organizacje podwyższają stawkę godzinową dla opiekunów/opiekunek. Opiekunowie/opiekunki są zatrudniani przez ww. organizację na podstawie umowy zlecenia, od których są odprowadzane odpowiednie składki, w tym składka wypadkowa. Wymiar godzinowy ich pracy odpowiada zgłaszanej gotowości do pracy przez opiekuna - od paru godzin w miesiącu - mówi Barbara Tomasik-Mejsner, kierownik Samodzielnego Referatu Analiz i Rozwoju w Gdańsku.
"Boski prysznic". Zbiórka na mobilny sanitariat dla bezdomnych i ubogich

"W 2023 roku jest planowana podwyżka"Zapytaliśmy MOPR, czy w najbliższym czasie są planowane jakiekolwiek zmiany. Wszystko wskazuje na to, że pracownicy nie mają co liczyć na odejście od umów na zlecenie, jednak MOPR planuje podwyżkę minimalnego wynagrodzenia brutto.

- Na realizację usług w 2022 r. Miasto Gdańsk zabezpieczyło około 13,5 mln zł, to ok. 430 tys. godzin usług w środowisku dla osób najbardziej potrzebujących. W 2021 r. z usług opiekuńczych skorzystało 1 610 osób, natomiast na dzień 30.06.2022 r. opieką zostało objętych już 1 331 osób. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz ze składkami pracodawców opiekunów i opiekunek środowiskowych, koordynatorów terenowych. Pozostałe koszty to koszty obsługi kadrowo-księgowej, zakupu środków ochrony osobistej i innych niezbędnych do ich realizacji. W 2023 r. jest planowana podwyżka, która uwzględnia wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto - dodaje Barbara Tomasik-Mejsner.
Jak informuje MOPR, pracownicy organizacji pozostają w stałym kontakcie z pracodawcą, czyli PKPS. MOPR współpracuje z organizacją, jednakże co do zasady nie wchodzi w kompetencje pracodawcy.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (28)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Konsultacje w Centrum Matki i Dziecka

konsultacje

Rehabilitacja kregosłupa jogą

joga

Konferencja Fakty i Mity o Mleku

konferencja, konsultacje, pokaz

Najczęściej czytane