• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Dlaczego nowy oddział w Sopocie pracuje tylko dwa dni w tygodniu?

Piotr Kallalas
22 grudnia 2021 (artykuł sprzed 2 lat) 
Nowy oddział ortopedyczno-urazowy liczy na zwiększenie kontraktowania. Nic nie wskazuje, aby coś miało się zmienić w tej kwestii w najbliższym czasie. Nowy oddział ortopedyczno-urazowy liczy na zwiększenie kontraktowania. Nic nie wskazuje, aby coś miało się zmienić w tej kwestii w najbliższym czasie.

Po prawie dwóch miesiącach od powołania oddziału o charakterze urazowo-ortopedycznym w sopockim Szpitalu Reumatologicznym nic nie wskazuje, że jednostka zwiększy zakres swojej działalności. Dyrekcja apeluje o zmiany w kontraktowaniu, a Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że świadczenia w zakresie ortopedii są zabezpieczone w skali regionu.Jak oceniasz powstanie oddziału ortopedycznego w Sopocie?

Na początku listopada w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie powstał nowy Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi.

- Jest to nasze wieloletnie marzenie. W naszym szpitalu mamy opiekę reumatologiczną, rehabilitacyjną i geriatryczną i chcąc podchodzić do pacjenta kompleksowo, wiedzieliśmy, że musi pojawić się element operacyjny - mówiła podczas otwarcia lek. med. Barbara Gierak-Pilarczyk, prezes PCR.
Czytaj też: Czy można odwiedzić pacjenta na oddziale w trakcie czwartej fali COVID-19?

"Umowa nie daje nam możliwości realizacji bardziej skomplikowanych operacji ortopedycznych"Już podczas oficjalnej prezentacji bloku operacyjnego z trzema stanowiskami wybudzeniowymi nakreślono problem związany z kontraktowaniem świadczeń, które zdaniem pracowników szpitala są niewspółmierne do możliwości obiektu. Oddział, który kosztował 5,4 mln zł, pracuje dwa dni w tygodniu.

- Aktualnie Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie realizuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na zabiegi w trybie chirurgii jednego dnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu. Umowa na okres listopad - grudzień 2021 r. opiewa na 90 tys. zł i została zrealizowana w listopadzie z 40-procentowym nadwykonaniem - informują przedstawiciele szpitala. - Oddział pracował po dwa dni w tygodniu i wykonał 45 zabiegów, ale możliwości oddziału i potrzeby pacjentów są znacznie większe - przekazuje sekretariat szpitala. I dodaje: - Bardzo liczymy na to, że warunki finansowe planowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2022 r. będą korzystniejsze i umożliwią pełne rozwinięcie oddziału.
Obecnie w jednostce są wykonywane między innymi zabiegi artroskopowe, termolezje (leczenie bólu) i zabiegi z zakresu chirurgii ręki, np. zespół cieśni nadgarstka. Z informacji uzyskanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że płatnik będzie dalej rozszerzał świadczenia jednego dnia, natomiast nie ma możliwości na zwiększenie kontraktu na świadczenia leczenia stacjonarnego w większym zakresie.

- Sopockiemu szpitalowi przyznaliśmy kontrakt z zakresu ortopedii w trybie chirurgii jednego dnia, bowiem widzimy konieczność wzmacniania takich świadczeń w Trójmieście. I właśnie na chirurgię jednego dnia jesteśmy w stanie systematycznie zwiększać umowę z sopockim szpitalem, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie przewidujemy natomiast w najbliższej przyszłości przyznania sopockiej placówce kontraktu na pełny oddział urazowo-ortopedyczny - mówi Mariusz Szymański, rzecznik prasowy pomorskiego oddziału NFZ.
Czytaj też: Nawet 60-krotnie większe ryzyko zgonu na COVID-19 u niezaszczepionych

Jakie jest zapotrzebowanie na zabiegi tego typu?Szpital motywuje powołanie oddziału dużym zapotrzebowaniem ze strony chorych. Ponadto placówka zwraca uwagę, że jest to jedyny taki ośrodek w tej części kraju.

- Zauważamy od wielu lat ogromną potrzebę pomocy pacjentom ze schorzeniami reumatologicznymi (deformacjami kończyn górnych i dolnych) w postaci zabiegów chirurgicznych, które pozwolą im na samodzielne funkcjonowanie i nierzadko powrót na rynek pracy. W kraju jest zaledwie kilka ośrodków reumaortopedycznych, niestety żadnego w całej Polsce Północnej - informuje szpital.
Inaczej tę kwestię widzą przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy dokonali analizy potrzeb związanych z wykonywaniem świadczeń medycznych dla województwa.

- W odniesieniu do ortopedii pomorski NFZ stoi na stanowisku, że świadczenia z tego zakresu w szpitalach mamy w pełni zabezpieczone. W naszym regionie kilkanaście szpitali ma umowy z NFZ na tego typu usługi medyczne, a największe pieniądze otrzymują Podmiot Leczniczy Copernicus z Gdańska oraz Szpitale Pomorskie w Gdyni. Obie placówki należą do tzw. szpitali marszałkowskich. Na ortopedię przeznaczamy na Pomorzu duże pieniądze, choćby w 2019 r. (rok 2020 jako rok "covidowy" był mniej reprezentatywny) było to łącznie blisko 150 mln zł - mówi Mariusz Szymański.
O opinię poprosiliśmy konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii, jednak do teraz nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"Możemy wykonywać wszystkie zabiegi z zakresu ortopedii"Zarówno władze szpitala, jak i zespół specjalistów chcą dalej rozwijać ofertę chirurgiczną, powtarzając, że jest to naturalne dla placówki reumatologicznej tego typu. Właśnie w tym celu powstała też nowa infrastruktura.

- Oddział jest w pełni wyposażonym oddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej, mamy wysoce wyspecjalizowaną kadrę medyczną i możemy wykonywać wszystkie zabiegi z zakresu ortopedii, szczególnie te wymagające dłuższej hospitalizacji - wskazuje dyrekcja.

Z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że np. w przypadku operacji związanych z wprowadzeniem implantów oprócz zapotrzebowania szpital musi spełniać określone wymogi.

- Warto podkreślić, że w zakresie endoprotezoplastyki, aby starać się o kontrakt z NFZ, należy spełnić warunki określone przez konsultanta krajowego, a ujęte w rozporządzeniu ministra zdrowia z czerwca 2016 r. - mianowicie podmiot medyczny musi wykonać w ostatnim roku swojej działalności 60 takich zabiegów dotyczących bioder i 40 dotyczących kolan oraz ewentualnie 20 tzw. rewizji w ostatnich trzech latach. Tych warunków ze zrozumiałych względów sopocki oddział nie spełnia - wskazuje Mariusz Szymański.
Czytaj też: Ortopedia dla pacjentów reumatologicznych. "Pierwsza taka placówka w północnej Polsce"

Dlaczego zdecydowano o powołaniu ośrodka?Analizując sytuację oddziału ortopedii w Sopocie, należy zadać pytanie, na jakiej podstawie została wydana decyzja o budowie z uwzględnieniem nie tylko zapotrzebowania na tego typu zabiegi (co - jak widać - jest również kwestią rozbieżną), ale także szans finansowania. Szpital poinformował, że bazowano na pozytywnej ocenie ze strony wojewody.

- Planując uruchomienie oddziału, wystąpiono o wydanie Oceny Celowości Inwestycji do wojewody pomorskiego, który konsultuje wydanie opinii z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Sam fakt oceny pozytywnej dla tego przedsięwzięcia w tej procedurze warunkował jego finansowanie ze środków publicznych oraz ocenia potrzebę utworzenia takiego ośrodka. Odnośnie gotowości oddziału i przyszłego kontraktu występowaliśmy również do Narodowego Funduszu Zdrowia - informuje szpital.
Ten kierunek działania potwierdza też strona samorządowa, która wyłożyła część pieniędzy na powstanie bloku operacyjnego. Jednocześnie Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego nadal liczy na zmianę decyzji ze strony płatnika.

- Mieliśmy pozytywną Ocenę Celowości Inwestycji. A zatem nikt nie kwestionował tego przedsięwzięcia. Liczymy, że NFZ zmieni zdanie. Wobec zamykania kolejnych oddziałów w Polsce oraz gigantycznych kolejek na ortopedię dziwi niechęć NFZ do zwiększenia zakresu - przekazał Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
Tymczasem wojewoda nie konsultował projektu, a przekazał dalej wniosek do opiniowania.

- Kompletny wniosek 12 kwietnia 2021 r. poddany został formalnej ocenie i przekazano do zaopiniowania do Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez aplikację w systemie IOWISZ. Wojewoda nie konsultuje z NFZ, tylko przekazuje do opiniowania. 11 maja 2021 r. została wydana pozytywna opinia do wniosku IOWISZ złożona przez Pomorskie Centrum Reumatologii w Sopocie - informuje Marcin Tymiński z biura prasowego wojewody.
W NFZ dowiedzieliśmy, że na etapie organizacji jednostki nie było kontaktów władz sopockiej placówki z płatnikiem. Fundusz miał wydać stosunkowo niską ocenę, natomiast pozytywną opinię wyłącznie w kwestii chirurgii jednego dnia.

- Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaopiniował pozytywnie wniosek Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie opisany w formularzu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), mając na uwadze część dotyczącą tzw. chirurgii jednego dnia jako dogodnego rozwiązania dla pacjentów wymagających przeprowadzenia zabiegów chirurgiczno-diagnostycznych bez konieczności długotrwałej hospitalizacji. Sopocki szpital oferuje pacjentom zakrojoną na szeroką skalę rehabilitację narządów ruchu, a możliwość skorzystania przez pacjentów z zabiegów chirurgii jednego dnia zapewnia kompleksową opiekę w tym samym podmiocie medycznym. Taka skoordynowana opieka pozwala również na zmniejszenie ryzyka zakażeń i skrócenie pobytu w szpitalu - wskazuje Mariusz Szymański z NFZ.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (41)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Distinguished Gentleman's Ride

w plenerze, zlot, imprezy i akcje charytatywne

Jak ochronić swoje krocze przed nacięciem?

warsztaty, konsultacje

Młodzieżowa Grupa Wsparcia

100 zł
warsztaty

Najczęściej czytane