Wiadomości

Emerytura dla matek. Od marca można składać wnioski

"Matczyne emerytury" to świadczenie, które ma przysługiwać kobietom (w szczególnym przypadku również mężczyznom), którzy wychowują bądź wychowywali co najmniej czworo dzieci. Wnioski można składać od 1 marca.
"Matczyne emerytury" to świadczenie, które ma przysługiwać kobietom (w szczególnym przypadku również mężczyznom), którzy wychowują bądź wychowywali co najmniej czworo dzieci. Wnioski można składać od 1 marca. tylephotographs/123rf.com

Już od 1 marca mamy, które ukończyły 60 lat i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą mogły składać wnioski o przyznanie emerytury w ramach programu Mama 4 plus. Sprawdziliśmy, jakie są kryteria przyznania "matczynych emerytur", gdzie złożyć wniosek, jakie informacje powinny się w nim znaleźć oraz kiedy zostaną wypłacone pierwsze świadczenia.Nowy program rządowy Mama Plus ma z założenia wspierać młode rodziny i zapewnić emeryturę państwową matkom, które mają czwórkę dzieci. Ma ona wynosić ok. 1 tys. zł i być przyznawana wszystkim wielodzietnym mamom, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek były czynne zawodowo, czy nie.

"Matczyna emerytura" również dla ojcówCzy jesteś zwolennikiem "matczynych emerytur"?

tak 25%
nie 68%
nie mam zdania 7%
zakończona Łącznie głosów: 554
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci. Do tego musi osiągnąć wiek co najmniej 60 lat i nie posiadać niezbędnych środków do życia.

- Przez matkę rozumie się także kobietę, która nie jest matką biologiczną, ale wychowywała dziecko współmałżonka lub przysposobione - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS. - W przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowywania ich, świadczenie przysługuje ojcu. On również musi osiągnąć wiek emerytalny (65 lat) i nie posiadać dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Aby otrzymać świadczenie trzeba także mieszkać w Polsce i po ukończeniu 16 roku życia mieć w kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych przez co najmniej 10 lat.

Masz niską emeryturę? Otrzymasz wyrównanieProgramem zostaną objęci nie tylko ci rodzice, którzy nigdy nie pracowali. Stosowne wyrównanie otrzymają też ci, którzy emeryturę otrzymują, jednak jest ona niższa niż rządowe świadczenie.

- Należy podkreślić, że świadczenie nie będzie przysługiwać osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury, czyli od marca 2019 r. 1100 zł - tłumaczy Cieszyński. - Osobie, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, świadczenie będzie przysługiwało w wysokości najniższej emerytury. Natomiast osoba, której przysługuje emerytura lub renta niższa niż 1,1 tys. zł otrzyma świadczenie w wysokości dopełnienia do tej kwoty.
Świadczenia może przyznać Prezes ZUS, a także Prezes KRUS, jeżeli wnioskodawca legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Chcesz "matczyną emeryturę"? Musisz złożyć wniosekRodzicielskie świadczenie uzupełniające może zostać przyznane wyłącznie na wniosek - będzie można go złożyć od 1 marca, czyli od dnia, kiedy przepisy wejdą w życie.

- Wszystkie placówki ZUS są w pełni przygotowane do obsługi wniosków - zapewnia Krzysztof Cieszyński. - Specjalnie przeszkoleni pracownicy wyjaśnią, kto jest uprawniony do świadczenia i jakie dokumenty należy złożyć. Każdy klient zostanie poprowadzony krok po kroku.
Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, wskazanie świadczenia o które się ubiega, wskazanie sposobu jego wypłaty i podpis. Do wniosku trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci i ich numery PESEL, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także oświadczenie o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

We wniosku trzeba zaznaczyć także, czy były przerwy w wychowywaniu dzieci, jeśli tak to jak długie i podać ich przyczynę. Trzeba również zaznaczyć, czy było ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich oraz określić obecny dochód. Gdy wnioskodawcą jest ojciec, należy podać datę śmierci matki lub datę porzucenia przez nią dzieci. Zakład udostępni stosowne formularze wniosków i oświadczeń. Okoliczności przedstawione w oświadczeniu mogą być potwierdzone np. zaświadczeniami z urzędu skarbowego czy urzędu gminy lub innymi dokumentami.

Pierwsza emerytura dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzjiWarto pospieszyć się ze składaniem wniosków, ponieważ świadczenia będą wypłacane od chwili, kiedy zapadnie pozytywna decyzja. Mówiąc wprost - im później otrzymamy decyzję, tym później wypłacona zostanie emerytura.

- Decyzja o przyznaniu świadczenia będzie miała charakter tworzący prawo do świadczenia, czyli powstanie ono dopiero w chwili jej wydania i nie może być przyznane z mocą wsteczną - tłumaczy rzecznik ZUS.
Jeśli natomiast w trakcie otrzymywania emerytury zajdą okoliczności, które sprawią, że prawo do niej nie będzie nam już przysługiwało, wypłata zostanie wstrzymana. Stanie się tak np. w przypadku pobytu w zakładzie karnym, areszcie śledczym lub przeprowadzki za granicę. Matczyne emerytury przysługują bowiem tylko tym osobom, które zamieszkują na terytorium Polski.

Opinie (153) 3 zablokowane

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Badania, konsultacje