• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Edukatorzy seksualni nie byli sprawdzani w rejestrze pedofilów. Są wnioski o ukaranie

Wioleta Stolarska
23 października 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Najnowszy artykuł na ten temat Program Zdrovve Love wraca w nowej odsłonie
Program edukacji seksualnej Zdrovve Love (nazywany przez gdański magistrat programem wsparcia prokreacji) realizowany jest od 2017 roku. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Program edukacji seksualnej Zdrovve Love (nazywany przez gdański magistrat programem wsparcia prokreacji) realizowany jest od 2017 roku. Udział w zajęciach jest dobrowolny.

Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził kontrolę fundacji i stowarzyszeń zajmujących się m.in. edukacją seksualną dzieci. Według przedstawionych wyników kilka organizacji miało nie sprawdzić swoich współpracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Grozi za to nawet kara aresztu. Jedną wymienionych organizacji jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku związane z programem Zdrovve Love. Jednak, jak przekonuje gdański magistrat, stowarzyszenie opracowało jedynie scenariusze zajęć, a nie prowadziło zajęć.Czy twoje dziecko bierze udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie lub innych, w których jest edukacja seksualna?

- Od września miliony dzieci i młodzieży wróciły do szkół. Ruszyły zajęcia pozaszkolne, zapełniły się domy kultury, pracownie artystyczne i kluby sportowe. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzanie nie tylko stanu technicznego wszelkich urządzeń, pomocy dydaktycznych czy sprzętu sportowo-rekreacyjnego, lecz także weryfikacja osób, które pracują z dziećmi. Tego wymagają przepisy. Niestety, moja kontrola wykazała, że prawo jest lekceważone, za co posypią się kary - podkreśla Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka.
RPD przeprowadził kontrolę w związku z sygnałami o niewypełnianiu przez stowarzyszenia i fundacje zajmujące się m.in. edukacją seksualną dzieci i młodzieży ustawowego obowiązku weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym swoich pracowników lub osób prowadzących działalność związaną z wychowaniem czy edukacją.

Są wnioski o ukaranieRzecznik Praw Dziecka skontrolował dotychczas 48 organizacji pozarządowych, w tym także organizacji religijnych. Kontrola prowadzona za pośrednictwem Krajowego Rejestru Karnego wykazała przypadki, w których fundacje i stowarzyszenia podlegające takiemu obowiązkowi nie tylko nie zweryfikowały swoich pracowników i współpracowników w rejestrze, ale niektóre nawet nie założyły kont w tym rejestrze.

O wszystkich ujawnionych przypadkach łamania prawa została zawiadomiona policja i prokuratura. Pierwszy wniosek o ukaranie policja już przekazała do sądu.

Sprawa została przekazana również do wiadomości Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Sprawiedliwości oraz Państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Gdańsk szuka realizatorów programów zdrowotnych - Zdrovve Love czy przeciwdziałania narkomanii Gdańsk szuka realizatorów programów zdrowotnych - Zdrovve Love czy przeciwdziałania narkomanii

Gdańska organizacja na liście RPDWśród organizacji RPD wymienia m.in. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku związane z programem Zdrovve Love.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy gdański magistrat.

- Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych nie prowadziło zajęć z młodzieżą w ramach Zdrovve Love. PTPZ opracowało jedynie scenariusze zajęć. W związku z tym nie miało obowiązku sprawdzenia osób w bazie przestępców seksualnych. Konkurs na prowadzenie zajęć dla młodzieży był organizowany odrębnie i PTPZ w nim nie startowało. Edukacja służy ludziom, a budowanie nieufności poprzez fakenewsy nie służy dobru młodych ludzi - poinformowała Paulina Chełmińska z biura prasowego gdańskiego magistratu.
Prokuratura w gdańskich szkołach podstawowych po zawiadomieniu ministra Czarnka Prokuratura w gdańskich szkołach podstawowych po zawiadomieniu ministra Czarnka

Konieczność weryfikacji edukatorów w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle SeksualnymOd 1 października 2017 r. osoby, które mają być zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonywać inną działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, muszą być zweryfikowane w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, który uruchomiło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 21 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym weryfikacja w rejestrze musi nastąpić przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub przed jej dopuszczeniem do takiej działalności. Kto tego obowiązku nie wypełni, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (91)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Młodzieżowa Grupa Wsparcia

100 zł
warsztaty

Mindfulness i redukcja stresu - spotkanie dot. kursu MBSR

spotkanie

Mindfulness i redukcja stresu - spotkanie dot. kursu MBSR

spotkanie

Najczęściej czytane